Transport sirove kafe

Kafa se dalje transportuje automatizovanim procesom brzo i lako dalje po pogona za dalju obradu kafe.