Pogon za pakovanje kafe

Na kraju proizvodnog procesa, kafa se pakuje u modernu kvalitetnu ambalažu koja je spremna za dalju distribuciju.

Mašina za pakovanje je savremena i prate sve strožije zahteve tržišta u oblasti pakovanja